Project Description

phonak
חברת פונק FHONAK
נוסדה בשנת 1947 וממוקמת בסטפא (STAEFA שבשוויץ,המעסיקה למעלה מ 4000 עובדים ב 100 ארצות מסביב לעולם , החברה נחשבת כחלוצה בפיתוח פתרונות לילדים ובין החברות הגדולות והמצליחות ביותר בעולם.
החברה מתמחה בתכנון ,פיתוח, ייצור ושיווק של מכשירי שמיעה .
המטרה המוצהרת של החברה היא לפתח טכנולוגיה שתחקה את חוש השמיעה באופן מושלם, כך שאדם לקוי שמיעה יחווה שמיעה,יבין דיבור ויהנה ממוסיקה ומהעושר של צלילי הטבע בדיוק כמו אדם השומע היטב.
החברה מיישמת במכשיריה יכולות ייחודיות של מערכות ביולוגיות תוך שימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות המקדמות ביותר בנמצא. בפלטפורמה החדשה של החברה, SPICE, המציגה שילוב של שבב מחשב קטן, שבו מוטמעים אלגוריתמים מהפכניים המתוכננים לשפר את אותם תחומים שתוארו לעיל. הם מנצלים באופן מירבי את הקישוריות . יכולתם של שני המכשירים לעבוד כמערכת ובמיוחד את השילוב של ארבעת המיקרופונים של מערכת זו לקבלת איכויות שלא הושגו עד כה בשמיעה במקומות רועשים ובכך ניתן לשפר את יחס האות לרעש עיצוב מכשירים חדש ותוכנת התאמה חדשה אף מיושמים עקרונות של אינטליגנציה מלאכותית-
מכשירי השמיעה של פונאק ממש לומדים ביחד אתכם , בזמן אמת

טכנולוגיה

 • 2 ערוצים
 • מעבר אוטומטי בין 5 תכניות בסיס
 • 5 תוכניות ידניות כאופציה נוספת. הגישה אליהן באמצעות לחצן בגוף המכשיר או באמצעות שלט רחוק
 • כיווניות מיקרופונים משופרת, אדפטיבית ורב-ערוצית ב-33 ערוצים, משולבת עם דגש מקסימלי להבנת דיבור על רקע רעש (UltraZoom Premium with SNR Boost)
 • מניעת צפצופים (WhistleBlock)
 • הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב-20 ערוצים
 • הנחתת צלילים חזקים פתאומיים
 • תכנית ידנית אשר מזהה ומפחיתה רעש רוח, ובאותו הזמן "מעבירה" את אותות הדיבור מהמכשיר בו אות הדיבור מושפע פחות מהרוח למכשיר השמיעה שמושפע יותר לרעה מרעש הרוח (מותנה בהתאמת זוג מכשירי שמיעה)
 • פתיחה אוטומטית או ידנית של אלומת קליטה צרה, המאפשרת להתמקד במדוייק בדובר שמלפנים, בנוכחות רעש סביבתי של 65 דציבל ומעלה (מותנה בהתאמת זוג מכשירי שמיעה)
 • אפשרות לוויסות כיוון הקליטה על ידי המשתמש (מותנה בהתאמת זוג מכשירי שמיעה)
 • אפשרות להתמקדות אוטומטית לכיוון מקור הקול הדומיננטי המגיע מהצדדים או מאחור (מותנה בהתאמת זוג מכשירי שמיעה)
 • אפשרות לשליטה בשני המכשירים באמצעות אחד מהם
 • שליטה חכמה על כלל מאפייני המכשיר (כגון עוצמה, הנחתת רעשים וכיווניות) באמצעות שלט רחוק או באמצעות התאמת זוג מכשירי שמיעה
 • ביצוע בדיקת שמיעה באמצעות מכשיר השמיעה
 • חסימת רעשי רוח ב-20 ערוצים
 • חסימת הדהוד
 • דחיסת תדרים
 • תיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו
 • העברת שיחות טלפון לשני מכשירי השמיעה בו-זמנית
 • תכנית להסתגלות אוטומטית, אשר מתאימה את כיווני המכשיר עם הזמן להסתגלות המשתמש באופן אוטומטי, על סמך כיוון מראש של קלינאי התקשורת
 • אפשרות להתאמת שלט רחוק
 • סוללה 312
 • מחולל רעש ייחודי לטיפול בטיניטוס (רעשים או צפצופים טורדניים באוזניים)
 • תואם ComPilot