31257294_mלעיתים קרובות אנחנו מצלחים לשמוע את הנאמר אך לא מצלחים לשמוע את הנאמר אך לא מצלחים להבין את כל המילים .
נדמה לנו שאנחנו שומעים היטב , אך משום מה , לא מצלחים להבין את הכל .
תופעה זו אופיינית לירידה בשמיעה .
במילים אחרות , ייתכן וחלק מהתדירויות אנחנו שומעים היטב , בעוד שחלק אחר ,בדרך כלל , התדריות הגבוהות אנחנו לא שומעים טוב . כך ייתכן שלא נוכל לפענח
חלק ממה שנאמר למרות שאנחנו "שומעים טוב " לדוגמה , אדם הסובל מירידת שמיעה בתדרויות הגבוהות יתקשה להבחין בין המילים " שישים ושש " ו "תשעים ושש"
לבין " שער " וצער " . זוהי בדיוק הסיבה מדוע אנחנו " שומעים " אך לא מבינים .

מהם הסימנים שיכולים להעיד על קיומה של ירידה בשמיעה ?

כמובן שהסימן הבולט ביותר לירידה בשמיעה הוא קושי לשמוע קולות , בעיקר קולות חלשים יחסית .

ההשפעה על ירידה בשמיעה על איכות החיים

לא ניתן להקל ראש בירידה בשמיעה , היא עלולה לפגוע , לעיתים אף פגיעה קשה ,באיכות חיינו.

בכל מקום בו אנו נידרשים לתקשורת ,עבודה ,לימודים ,חברים ,אירועים חברתיים ,ארוחות משפחתיות ,השמיעה משחקת תפקיד ראשי .
לכן , פגיעה בשמיעה היא פגיעה ביכולת שלנו לקיים אורח חיים פעיל וחברתי .

לא נדיר לראות , אדם ששמיעתו אינה תקינה הנמנע מלהשתתף בשיחה או אפילו להגיע לאירועים מסוימים , בידיעה כי יתקשה לעקוב אחר הנאמר ולהיות מעורב בשיחה . אי טיפול בירידה בשמיעה עלול לגזור עלינו ניתוק מהפעילות האהובות עלינו , הימנעות ממפגשים עם חברים והיעדרות מהשתתפות באירועים . מניסיוננו רב השנים עם אלפי אנשים הסובלים מירידה בשמיעה , ראינו כי אנשים בעלי גישה חיובית לחייהם , עם מודעות בריאותית גבוהה,עם מוטיבציה ורצון לשמור על אורח חיים פעיל מצליחים להתגבר על המכשולים בדרך לשמיעה טובה יותר .

זה הזמן להפסיק להדחיק ולהכחיש , להפסיק לומר " אני מסתדר " , " עוד כמה שנים אני אטפל בזה " , ולהתחיל לעשות מעשה . ככל שתטפלו בכך בשלב מוקדם יותר , כך תשמרו על מערכת השמיעה שלכם בכושר טוב ותיהנו מאיכות חיים טובה יותר בהמשך.

זה הזמן להפסיק ולהדחיק ולהכחיש , להפסיק לומר " אני מסתדר " , " עוד כמה שנים אני אטפל בזה " , ולהתחיל לעשות מעשה.