logo_bernafon.

בעולם בו הטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן , ברנפון שומרת על מעמדה בחזית הקדמה ואף קובעת סטנדרטים חדשים ע"י טכנולוגיה ייחודית המאפשרת שמיעה והבנת דיבור בכל מצב.

בברנפון מאמינים בעולם שבו בעלי שמיעה לקויה יוכלו לתקשר שוב ללא הגבלה הודות לטכנולוגיה מתקדמת. ולנו, העוסקים בענף, יש את הזכות לאפשר לאנשים אלה לשמוע, להבין ולתקשר

חברת ברנפון הוקמה בשנת 1946 ופועלת כיחידה עצמאית ויציבה בבעלות "ווילים דימונט תעשיות", חברה העוסקת בפיתוח מכשירי שמיעה וציוד שמיעה משנת 1904.

ברנפון פעילה בלמעלה מ 70 ארצות ברחבי העולם.

לאתר הרשמי של החברה לחצו כאן

טכנולוגיות ייחודיות לברנפון Channel Free

הגברה במידת הצורך לכל תדר ותדר כפיצוי על אובדן השמיעה של מטופל זהו האתגר האמיתי.
עד כה, אף טכנולוגיה לא הצליחה להחליף את האוזן הטבעית.
טכנולוגיית ה – Channel Free הינה טכנולוגיה ייחודית ובלעדית, פטנט של חברת ברנפון, שמצליחה לחקות באופן הקרוב ביותר את תפקוד האוזן הטבעית.

מהי טכנולוגיית ה- ChannelFree ?
טכנולוגיה זו מגבירה את גל הקול באופן שלם ללא חלוקה לערוצים (גל הקול המקורי לא נשבר לחלקים מוגבר בנפרד(. ומה זה אומר בעצם?
השגת האלמנט החשוב ביותר למטופל עם ירידהבשמיעה :לשמוע ולהבין את הדיבור!

הבה נבחן את מאפייני הדיבור:
הדיבור מורכב ממילים, הברות, תנועות ועיצורים.
משך העיצור הוא הקצר ביותר ולכן העוצמה בהנאמר משפיעה באופן מהותי על הבנת הדיבור (ראו איור 1)
B1

אצל אנשים הסובלים מירידה בשמיעה, עיצורים בעוצמה נמוכה נבלעים במשפט, וכתוצאה מכך המטופל שומע חלקים לא ברורים של המשפט.
מכשירי שמיעה מתקדמים מספקים עוצמה חזקה יותר לצלילים חלשים ועוצמה פחותה יותר לצלילים חזקים יותר(הגברה בדחיסה) הקוכליאה (השבלול), במצב תקין, מספקת דחיסה טבעית ומהירה מאוד. מכשיר השמיעה אמור לחקות את הדחיסה ובכך לפצות בדחיסה דומה במצב של ירידת שמיעה.

הטכנולוגיות הערוציות הנמצאות כיום בשוק, מסוגלות לדגום הברות בלבד. ולכן, עיצורים קטנים לא נכללים ולא מודגשים, מה שגורם לקושי בהבנת הדיבור.
לעומת זאת, טכנולוגיית ה – ChannelFree של ברנפון הינה הטכנולוגיה היחידה היום בשוק המסוגלת לדגום עיצורים ולדחוס במהירות הקרובה לקוכליאה תקינה (20,000 דגימות בשנייה). המשמעות היא, שהדגימות המהירות מסייעות לדגום עיצורים (היחידה הקטנה ביותר במילה), ולהגבירם, גם אם הם זניחים או חלשים מבחינת עוצמה וזמן.

עוד הבדל משמעותי בין הטכנולוגיה הערוצית, לבין טכנולוגיית ה-ChannelFree הוא ה-Stair Step Effect ("אפקט המדרגות"), כאשר יש הגברה בכל ערוץ וערוץ בטכנולוגיית הערוצים, נוצרת מעין מדרגהבגלל הניגודיות בהגברה.
לעומת זאת בטכנולוגיית ה-ChannelFree ההגברה אומדת ערכי ביניים ומגבירה את הקול באופן חלק ומושלם. (ראו איור 2)
kat-20bernafon

kat-20bernafon

קטלוג מכשירי ברנפון באודיו פוקוס

אביזרי עזר BERNAFON

שלט אלחוטי המאפשר שליטה במכשירי השמיעה Soundgate mic מתאם המתחבר ל-soundgate ומאפשר להמשך קריאה

SAPHIRA 3

,

משפחת מכשירי שמיעה המעניקה יכולת הבנת דיבור משופרת ונוחות שמיעתית יחד טכנולוגיה מתקדמת להמשך קריאה

SAPHIRA 5

,

משפחת מכשירי שמיעה המעניקה יכולת הבנת דיבור משופרת ונוחות שמיעתית יחד טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת להמשך קריאה

JUNA7 JUNA9

,

בעולם בו הטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן , ברנפון שומרת על מעמדה בחזית הקדמה להמשך קריאה