earירידה בשמיעה יכולה להיות תולדה של מספר רב של גורמים .דוגמא נפוצה מאוד לירידה בשמיעה
היא היצטברות של נוזלים באוזן התיכונה כתוצאה מדלקות וזיהומים { הצטננויות } .
הצטברות נוזלים פוגעת ביעילות המנגנון של האוזן התיכונה וכתוצאה מכך נפגעת השמיעה שלנו .
ירידה בשמיעה מסוג זה נפוצה מאוד בעיקר אצל ילדים קטנים . מרבית המקרים היא בת חלוף ,
וניתן לטפל בה באמצעים רפואיים .

במקרים רבים , ירידה בשמיעה היא התרחשות טבעית הנגרמת עם התבגרותנו . תינוק בן יומו שומע טוב
יותר מאדם כבן 20 . באופן כללי , אנחנו מסוגים את ירידות השמיעה בהתאם לסוגה וחומרתה .

אם מדובר בירידה בשמיעה הנובעת מליקוי במנגנוני הולכת הקול של מערכת השמיעה , אנו אומרים כי
זו ירידה בשמיעה הולכתית ( conductive hearing loss ) . אם מדובר בירידה בשמיעה הנובעת מליקוי
במנגנון העיצבי , אנו אומרים כי זו ירידה בשמיעה עיצבית – חישתית ( sensorineural hearing loss ).
מקרה בו קיימות ירידות שמיעה משני הסוגים נקרה ירידה בשמיעה מעורבת ( mixed hearing loss ).

במרבית המקרים בהם מדובר בירידת שמיעה הולכתית , גורמיה ניתנים לטיפול רפואי .
לעומת זאת , ברוב המוחלט של מקרי ירידת שמיעה עיצבית , לא ניתן לטפל בבגורמיה באופן רפואי
וירידת שמיעה זו היא בלתי הפיכה . אי הפיכות זו בירידת שמיעה עצבית נובעת בחלק גדול מהמקרים
כתוצאה מליקוי בתאי השיער בקוכלאה נפגעו או התנוונו , הגוף אינו יכול לפצות על אובדנם
באופן מלא .

ברוב המוחלט של מקרי ירידת שמיעה עיצבית , לא ניתן לטפל בגורמיה באופן רפואי , וירידת שמיעה זו היא בלתי הפיכה.