unionמומלץ להגיע אלינו  לצורך הדרכה הכוונה וייעוץ אישי

אודיו-פוקוס הוד השרון בהסדר הקופה למתן שירותים בתחום מכשירי שמיעה .

קלינאיות התקשורת שלנו ילוו את המטופל מרגע הפניה למכוננו ועד לרכישה תוך הבטחת שביעות רצונו המלאה.

מבוטחי הקופה זכאים לקבל את מכשירי השמיעה לתקופת ניסיון בהתאם להסדר מול הקופה

טרם ביצוע התאמת מכשירי השמיעה יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • קבלת הפניה לבדיקת שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה מרופא אף אוזן גרון
  • ביצוע בדיקת שמיעה במכון שבהסדר שבסיומה ימסרו לידי המטופל טופס המלצה למכשירי שמיעה ע"י קלינאי/ת תקשורת
  • פניה למרפאת הקופה וקבלת התחייבות לרכישת מכשירי שמיעה . במקרה שנדרשת השתתפות עצמית היא תשולם ע"י העמית בקופה ותמורתה יקבל את ההתחייבות
  • פניה למכון השמיעה אודיו-פוקוס לצורך תאום תור לייעוץ והתאמת מכשירי שמיעה

בטל' 09-8917776 077-540-5301

אנו מתחייבים לאיכות ולשרות מקצועי ואדיב ללא פשרות.

לחצו כאן למידע מפורט על זכויותיכם באתר מאוחדת.